رئیس وستر پیشین به ۲۵ سال حبس محکوم شد


رئیس وستر پیشین به 25 سال حبس محکوم شد

دادگاهی در کوریای جنوبی امآنلاین (جمعه) برای رئیس وستری سابق این کشور حکم ۲۵ سال حبس صادر کرده است.
به نقل نویسنده رویترز، پارک گئون های، رئیس وستری سابق کوریای جنوبی نخستین رئیس وستری منتخب این کشور است که پس از تایید فساد مجبور به کناره‌گیری شد.
دادگاه عالی سئول اعلام کرده که وی با دوستش چویی سون سیل، برای دریافت ده ها ملیارد وون از کمپنی‌های بزرگ تجاری تبانی کرده است.
قاضی کیم مون-سوک گفت: چنین توافقی میان یک سیاستمدار و یک قدرت مالی، ضربه‌ای به دموکراسی و منحرف کننده بازار مالی است. این حکم غیرقابل امتناع است.
این دادگاه همچنین پارک گئون های را به پرداخت ۲۰ ملیارد وون جریمه به اتهام سوءاستفاده از قدرت، رشوه و تبانی محکوم کرده است.
یک دادگاه ماه اپریل سال روان میلادی رئیس وستری سابق کوریای جنوبی را به ۲۴ سال حبس محکوم کرده بود.
وی از ۳۱ مارچ در حبس است و هرگونه اقدام اشتباه را رد کرده و گفته که در دادگاه حاضر نمی‌شود.