راز بازگشت بیرانوند به ترکیب اصلی پرسپولیس چه بود؟
شنیده می‌شود تهدید‌های بیرانوند به جدایی از پرسپولیس در صورت تداوم نیمکت نشینی دلیل اصلی بازگشت او به ترکیب ۱۱ نفره تیم بوده است.