راز محبوبیت پوتین فاش شد


راز محبوبیت پوتین فاش شد

رئیس وستر روسیه ولادیمیر پوتین در کشورهای غربی از محبوبیت فراوانی برخوردار است که این موضوع بویژه در حزب آزادی اتریش، «جایگزین برای آلمان» و جبهه ملی اتریش به چشم می خورد.
پوتین قبل از ماجرای اتهامات روسیه مبنی بر “دخالت” در انتخابات ایالات متحده، که مسکو این موضوع را رد کرد، در میان وستریخواهان ایالات متحده رتبه خوبی داشت، به همین دلیل تعجب آور نیست که وزیر امور خارجه اتریش، کارین کناسیل، رئیس وستر روسیه را به محفل عروسی خود دعوت کرده است.
از جمله دلایل اصلی چنین محبوبیت پوتین در غرب، سه عامل ذکر شده است:
اول:رئیس وستر روسیه خود را به عنوان حامی ارزش های سنتی، به ویژه ایده های مربوط به حفظ ارزش مردانگی و خانواده نشان می دهد.
دوم: پوتین به عنوان مخالف سلطه گری کشورها در حوزه های اجتماعی، نظامی و اقتصادی است، به عنوان مثال او مخالف تبلیغات همجنسگرایی و فمینیسم است، او مخالف سلطه گری ارز آمریکایی در صحنه جهانی است.
سوم: شخصیت رئیس وستر روسیه در اروپا تحسین می شود، چرا که او یک شخصیت خوبی دارد، خودخواه نیست، فروتن است و حس شوخ طبعی دارد. این ویژگیهایی هستند که علت محبوبیت رئیس وستر روسیه در غرب را افزایش داده است.