رافا مارکز در تاریخ فوتبال ثبت شد


رافا مارکز در تاریخ فوتبال ثبت شد

رافائل مارکز، مدافع باتجربه تیم ملی مکزیک در اواسط نیمه دوم دیدار تیمش برابر آلمان وارد میدان شد.
رافائل مارکز مدافع باتجربه تیم ملی مکزیک موفق به ریکاردشکنی در تاریخ جام های جهانی شده و حالا با حضور در دیدار امآنلاین تبدیل به چهارمین گیمکن تاریخ فوتبال شد که در ۵ جام جهانی تجربه گیم کردن پیدا کرده است.
به جز رافائل مارکز، لوتار ماتیوس از تیم ملی آلمان و آنتونی کارباخال نیز در ۵ دوره جام جهانی در طول تاریخ شرکت داشته اند.
اما رافا مارکز با بستن بازوبند کاپیتانی تیمش صاحب یک ریکارد ویژه شد؛ او تنها گیمکن تاریخ جام جهانی شد که در ۵ دوره بازوبند کاپیتانی تیمش را بر بازو بسته است. مکزیک در آستانه کسب یک پیآنلاینی بزرگ برابر آلمان بوده و مارکز برای محکم تر کردن کمربند دفاعی وارد زمین شده است.

رافا مارکز در تاریخ فوتبال ثبت شد


رافا مارکز در تاریخ فوتبال ثبت شد

رافائل مارکز، مدافع باتجربه تیم ملی مکزیک در اواسط نیمه دوم دیدار تیمش برابر آلمان وارد میدان شد.
رافائل مارکز مدافع باتجربه تیم ملی مکزیک موفق به ریکاردشکنی در تاریخ جام های جهانی شده و حالا با حضور در دیدار امآنلاین تبدیل به چهارمین گیمکن تاریخ فوتبال شد که در ۵ جام جهانی تجربه گیم کردن پیدا کرده است.
به جز رافائل مارکز، لوتار ماتیوس از تیم ملی آلمان و آنتونی کارباخال نیز در ۵ دوره جام جهانی در طول تاریخ شرکت داشته اند.
اما رافا مارکز با بستن بازوبند کاپیتانی تیمش صاحب یک ریکارد ویژه شد؛ او تنها گیمکن تاریخ جام جهانی شد که در ۵ دوره بازوبند کاپیتانی تیمش را بر بازو بسته است. مکزیک در آستانه کسب یک پیآنلاینی بزرگ برابر آلمان بوده و مارکز برای محکم تر کردن کمربند دفاعی وارد زمین شده است.