راننده‌ کامیونی که با حرکات نمایشی، ۱۰ تن از سرنشینان خودرو را مجروح کرد + فیلم
انجام حرکات نمایشی یک راننده کامیون، به واژگونی خودرو و مجروحیت بیش از ۱۰ تن منجر شد.