راهپیمایی قدس۹۷ در ۱۲۰ نقطه استان مرکزی/ مسیر راهپیمایی اراک اعلام شدرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس در ۱۲۰ نقطه، مسیر راهپیمایی اراک را اعلام کرد.