راه اندازی بیمارستان صحرایی در دیشموک
بیمارستان صحرایی در حومه سرحدی غربی دیشموک راه اندازی شد.