راه بالامرغاب را باز می‌کنم


راه بالامرغاب را باز می‌کنم

عبدالغفور ملکزی، والی جدید بادغیس، امآنلاین صبح وارد این ولایت شد و کارش را رسما آغاز کرد.

به گزارش نویسنده وستر، او که دارای مدرک کارشناسی ارشد زراعت از پاکستان است، در صحبت‌های خود به مردم بادغیس وعده داده تا طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را در این ولایت کلید بزند.

آقای ملکزی افزوده که از راهبردهای مهمش در بادغیس، حکومت داری خوب و مردم محوری می‌باشد.

این مقام همچنین در مورد اوضاع امنیتی بادغیس بیان کرده که راه بالامرغاب را می‌خواهد باز کند.

مسیر مرکز ولایت بادغیس تا مرکز ولسولای بالامرغاب حدودا ۱۰ سال است که مسدود می‌باشد.

طالبان در ولسوالی جوند که در مسیر بالامرغاب قرار دارد، در این مدت خیمه زده‌اند و قلمرویی را که ۱۰ سال قبل به دست آورده بودند، همچنان حفظ کرده‌اند.

این مسیر به دلیل موجودیت سرک حلقوی دارای اهمیت زیادی است.

پیش از این، محمدانور اسحاقزی، والی بادغیس بود.

پس از برکناری او از مقامش، حرف‌های زیادی مبنی بر دست داشتن او و تیمش در فساد اداری به میان آمد.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس