رای کمیته استیناف درباره سوپرجام صادر شد
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال از صدور رای بازی سوپرجام نیوز داد.