ربات‌ها حس لامسه پیدا کردند
اگر چه امروزه برخی ربات‌ها از انسان‌ها سریع‌تر می‌دوند و کار‌های دشواری را به راحتی انجام می‌دهند، اما هیچ کدام از آن‌ها از یکی از حواس پیشرفته انسانی یعنی حس لامسه برخوردار نیستند.