رخصتی تابستانی مکاتب مناطق سردسیر کشور تمدید شد


رخصتی تابستانی مکاتب مناطق سردسیر کشور تمدید شد

وزارت معارف اعلام کرد که رخصتی تابستانی مکاتب مناطق سردسیر کشور بنابر درخواست اولیای دانش آموزان تا تاریخ ۳ سنبله تمدید شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ در اطلاعیه وزارت معارف که امآنلاین دوشنبه (۱۵ اسد) به نشر رسیده آمده است:”با توجه به گرمی رو به تزاید هوا و از جانبی هم تقاضای اولیای محترم شاگردان، تصمیم اتخاذ شد که تعطیلات تابستانی شاگردان مکاتب مناطق و ولایت سردسیر کشور اعم از دولتی و خصوصی الی اولین شنبه بعد از عید سعید اضحی تمدید گردید.”

در اطلاعیه آمده است:” از عموم مسوولان مکاتب، معلمان و شاگردان عزیز تقاضا می‌شود که به آنلاین شنبه ۳ سنبله سال روان خورشیدی، بدون هر گونه تاخیر بالای دروس خویش حاضر باشند.”

وزارت معارف همچنان به تمامی مکاتب دولتی و خصوصی هدایت داده که مفردات نصاب تعلیمی را که طی یک ماه رخصتی تطبیق نشده است تا اخیر سال جبران کنند.

گفتنی است که پیش از این وزارت معارف رخصتی تابستانی مکاتب مناطق گرم‌سیر کشور را نیز تمدید کرده بودند.

در بسیاری از مناطق کشور امتحانات نیمه سال تعلیمی به تاریخ اول اسد به پایان رسید و مکاتب برای ۱۵ آنلاین رخصت اعلام شد اما حال وزارت معارف این رخصتی را تا ۳ سنبله تمدید کرده است.

نویسنده وستر- کابل