ردپای سیمان مارگون درکشورهای آفریقایی، چین و ویتنام
کارخانه سیمان مارگون با ظرفیت سالانه یک میلیون تن تولید سیمان نیمی از محصولات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقایی صادر می کند.