رد تقاضای فرجام لیتوانی و رومانی در پرونده زندان‌های مخفی سیا
دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه شنبه تقاضای لیتوانی و رومانی را مبنی بر تجدید نظر در رأی صادره در خصوص نقش این دو کشور در زندان‌های مخفی سیا رد کرد.