رسانه‌ها امید و شادابی را به جامعه تزریق کنند/ در انتخاب تیتر دقت بیشتری شود
معاون استاندار فارس گفت: رسانه‌ها در انتخاب تیتر دقت کنند و امید و شادابی را به جامعه تزریق کنند.