رسوم جالبی که مردم خوزستان در روز عید فطر دارند + فیلم
عید فطر برای شهروندان خوزستانی، با رسوم جالبی همراه است.