رسیدگی ابتدایی شکایات انتخاباتی کابل بزودی پایان می‌یابد/ احتمال ابطال تمامی آرای کابل وجود داردهمزمان با تشدید اعتراض‌های نامزدان معترض انتخابات پارلمانی حوزه کابل، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که رسیدگی ابتدایی شکایات انتخاباتی کابل بزودی پایان خواهد یافت.

به گزارش نویسنده وستر؛ صبح امآنلاین صدها تن از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی حوزه کابل و هواداران شان دست به اعتراض زده و معترضان کمیسیون‌های انتخاباتی را به مدیریت تقلب انجام شده متهم کردند.

این معترضان برگزاری انتخابات پارلمانی درحوزه کابل را پر از تقلب خوانده، خواهان برگزاری دوباره این روند شدند. آنان همچنین تاکید کردند که کمیشنران کمیسیون‌ها به اتهام مدریت تقلب در روند انتخابات پارلمانی کابل باید محاکمه شوند.

این اعتراض‌ها در حالی گسترش یافته که نتایج نهایی انتخابات ۱۸ ولایت کشور به تازگی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام شد و ۸۰ نماینده جوازه ورود به مجلس آینده را دریافت کردند.

با این وجود؛ کمیسیون شکایات می گوید که این کمیسیون سرگرم رسیدگی ابتدایی به شکایات حوزه انتخاباتی کابل است و از ختم زود هنگام این روند در آنلاینهای آینده نیوز می‌دهد.

علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امآنلاین یکشنبه (۲۱ دلو) به نویسنده وستر گفت که این کمیسیون بر اساس شکایات، شواهد و مدارکی که از جانب کمیسیون انتخابات، ناظران وشهروندان دریافت کرده، اتهام های تقلب را درسه دور مورد بررسی قرار می‌دهد.

آقای روحانی افزود بررسی ابتدایی شکایات در آنلاینهای آینده تکمیل می‌شود و سپس روند استینافی شکایات آغاز شده و در نهایت حکم نهایی کمیسیون شکایات در این پیوند صادر خواهد شد.

وی احتمالات گوناگون ازجمله، پذیرش یا ابطال انتخابات پارلمانی درحوزه کابل را بر اساس فیصله نهایی کمیسیون شکایات محتمل دانست.

پیش از این نیز کمیسیون شکایات، تمامی آرای انتخاباتی حوزه کابل را باطل اعلام کرده بود؛ اما این اقدام از سوی کمیسیون انتخابات پذیرفته نشد و سر انجام سرور دانش معاون دوم ریاست وستری برای کاهش تنش میان دو کمیسیون انتخاباتی مداخله کرد و خواستار بازشماری آرای انتخاباتی کابل شد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر