رشت، قهرمان مسابقات هاپکیدوی گیلان
شانزدهمین دوره مسابقات هاپکیدوی WHC گیلان با قهرمانی تیم رشت پایان یافت.