رشت، قهرمان مسابقات هاپکیدوی گیلان




شانزدهمین دوره مسابقات هاپکیدوی WHC گیلان با قهرمانی تیم رشت پایان یافت.