رشد ۱۵۰ برابری چاپ کتاب در سال ۹۷ نسبت به قبل از انقلاب/لزوم برگزاری همایشی برای نقد کتب درسی
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: قبل از انقلاب کتاب‌هایی که در هر سال در ایران چاپ شد، حدود ۶۰۰ عنوان بود اما امسال با ۹۹ هزار عنوان کتاب، این آمار ۱۵۰ برابر شده است.