رصد هواپیمای جاسوسی آمریکا در مرز سوریه
دو هواپیمای جاسوسی آمریکایی که یکی در حال گشت زنی در اطراف پایگاه‌های هوایی و دریایی روسیه در سوریه بوده و هواپیمای دوم نیز در حریم هوایی اردن و اسرائیل در پرواز بود، رصد شد.