رفع مشکلات جامعه با ابزارهای فرهنگی هنرمندان
استاندار هرمزگان گفت: هنرمندان هرمزگان با ابزار‌های فرهنگی-هنری می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کنند.