رفع چالش صنایع دستی با اصلاح زیرساخت ها
رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی گفت:اصلاح زیرساخت‌ها به رفع مشکلات صنایع مختلف از جمله صنایع دستی منجر می شود.