رقابت های والیبال و فوتسال فرزندان مشیز در کرمان
سومین روز از پنجمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مشیز با رقابت والیبالیست های دختر و فوتسالیست های پسر در سالن فجر کرمان پیگیری شد.