رهایی کارمندان مرکز رای‌دهی و نیروهای پلیس در غور


رهایی کارمندان مرکز رای‌دهی و نیروهای پلیس در غور

سه کارمند ربوده شدۀ کمیسیون انتخابات ولایت غور با دو سرباز این امنیتی این مرکز، که توسط طالبان ربوده شده بودند، رها شدند.

گفته شده بزرگان و موی سفیدان در رها سازی این افراد نقش داشته‌اند.

محمد اقبال نظامی، سخنگوی پلیس غور به نویسنده وستر می‌گوید که این افراد امآنلاین از چنگ طالبان رها شدند.

به بیان وی افراد ربوده شده توسط طالبان در روستای “الله‌یار” غور پنهان شده بودند که دوباره رها شدند.

چند آنلاین پیش گروه طالبان با حمله بر یک مرکز رای‌دهی در ولایت غور سه کارمند این مرکز را ربوده و دو سرباز پلیس را هم با خود بُرده بودند.

طالبان در وب سایت شان نیز تائید کرده بودند که این پنج تن را ربوده‌اند.

آدم ربایی در ولایت غور پدیده‌ای تازه‌ای نبوده و بارها رویدادهای مشابه اتفاق افتاده بود.

نویسنده وستر – ولایت غور