روایت تنهایی امام حسین (ع) در کتاب «طوفان بلا در کربلا»
کتاب «طوفان بلا در کربلا» از کتاب‌هایی است که می‌تواند در این زمینه شناخت درست واقعه کربلا ما را راهنمایی کند.