روسیه رهگیری جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان را تکذیب کرد
وزارت دفاع روسیه ادعای رسانه‌های رژیم صهیونیستی را در خصوص رهگیری دو جنگنده این رژیم در آسمان لبنان توسط هواپیما‌های روسیه تکذیب کرد.