روشنایی تیرهای چراغ برق در آمل + فیلم
تیرهای چراغ برق شهرستان آمل در استان مازندران به صورت شبانه روزی روشن است.