روش عجیب مرد چینی برای شکار پرنده‌ها + فیلم
یک صیاد چینی برای شکار پرنده‌ها از روش عجیبی استفاده کرد.