روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی امآنلاین آغاز می‌شود


روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی امآنلاین آغاز می‌شود

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی قرار است تا دقایق دیگر آغاز شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ براساس گزارش‌های موجود روند توزیع شناسنامه الکترونیکی با اخذ اولین شناسنامه از سوی رییس وستر غنی آغاز می‌شود.

دفتر سخنگوی ریاست وستری گفته است که رییس وستر غنی با اخذ اولین شناسنامه الکترونیکی، روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز می‌شود.

روند بایمتریک مقام‌های عالی رتبه دولتی حدود دو و نیم ماه پیش آغاز شده بود و قرار بود پس از آن روند توزیع نیز آغاز شود. اما به دلیل اختلاف میان ارگ ریاست وستری و ریاست اجرایی این روند تا هنوز متوقف بود.

پس از آغاز روند بایمتریک مقام‌های عالی رتبه دولتی، ریاست اجرایی گفته بود که روند توزیع شناسنامه‌ها به تعویق افتاد تا دراین مورد اجماع به وجود آید.

هنوز مشخص نیست که اختلاف ریاست اجرایی و ارگ ریاست وستری بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی حل شده است یا نه.

ریاست اجرایی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

همچنین، برخی از گروه‌های سیاسی دیگر نیز در مورد چگونگی روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و چگونگی درج محتویات این شناسنامه‌ها اختلاف نظر دارند.

نویسنده وستر- کابل