روند ثبت نام رای دهندگان براساس اصل شناسنامه صورت می‌گیرد


روند ثبت نام رای دهندگان براساس اصل شناسنامه صورت می‌گیرد

کمیسیون انتخابات اعلام کرده که تصمیم اخیر این کمیسیون مبنی بر ثبت نام رای دهندگان براساس کاپی شناسنامه جنبه عملی نداشته و از این روند روند ثبت نام رای دهندگان براساس اصل شناسنامه صورت می‌گیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ ارگ ریاست وستری، پنجشنبه هفته گذشته (۲۰ثور) اعلام کرد که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته که پس از این روند ثبت نام رای دهندگان براساس کاپی شناسنامه صورت می‌گیرد.

اما یک آنلاین پس از آن، گزارش‌هایی به نشر رسید که اکثر اعضای کمیسیون انتخابات با تصمیم ثبت نام رای دهندگان براساس کاپی شناسنامه مخالفت اند و این تصمیم براساس “فرمایش رییس وستر غنی” گرفته شده است و آقای غنی، اعضای کمیسیون انتخابات که با تصمیم او مخالف اند را تهدید به استعفا کرده است.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز در نشست شورای وزیران، از اعمال فشار به اعضای کمیسیون به شدت انتقاد کرد و گفت که هیچ کس حق تهدید اعضای کمیسیون انتخابات را ندارد.

اما ارگ ریاست وستری، گزارش‌ها مبنی بر این که رییس وستر غنی تصمیم ثبت نام رای دهندگان براساس کاپی شناسنامه را به کمیسیون انتخابات تحمیل کرده است را به شدت رد کرد.

منتقدان طرح تصمیم ثبت نام رای دهندگان براساس کاپی شناسنامه تاکید داشتند که این طرح زمینه از تقلب گسترده در انتخابات شده و متقلبین می‌توانند با یک شناسنامه بارها در مراکز مختلف ثبت نام رای دهندگان ثبت نام کنند.

پس از یک هفته سردرگمی پیرامون این که ثبت نام رای دهندگان با اصل شناسنامه صورت می‌گیرد یا کاپی آن، کمیسیون رسما در این باره موضع خود را با نشر اعلامیه ای اعلام کرد.

در اعلامیه آمده است:”در جریان آنلاینهای اخیر موضوعاتی در پیوند به ثبت نام رای‏دهندگان به اساس تذکره تابعیت اصلی و یا کاپی آن مطرح شده که باعث برداشت های متفاوت و نگرانی های شهروندان گردیده است.”

اعلامیه افزوده:”بنابراین، کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر رفع این نگرانی ها، اعلام می دارد که پروسه ثبت نام رای دهندگان به اساس اصل تذکره تابعیت صورت گرفته و مردم عزتمند افغانستان می‌توانند با اصل تذکره تابعیت شان جهت ثبت نام به مراکز مراجعه نموده و نام‌های شان را در فهرست رای دهندگان ثبت نمایند.”

کمیسیون انتخابات تاکید کرده که به خاطر اینکه ایجاد سهولت‌ها و زمینه سازی برای مشارکت عموم مردم در انتخابات، از مسوولیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد، این کمیسیون به خاطر رفع نگرانی‌های امنیتی شهروندان با اداره ثبت احوال نفوس مشوره‌های تخنیکی را انجام داده و در نهایت به این تفاهم رسیده است که آن تعداد از شهروندان افغانستان که احتمال می‌دهند که با نصب استکیر در تذکره هایشان با خطر مواجه می‌شوند، می توانند به اداره ی ثبت احوال نفوس مراجعه نموده تذکره مثنی اخذ نمایند.اداره ثبت احوال نفوس برای این عده از مراجعین برویت اصل تذکره استیکر دار مثنی صادر می‌نماید.

نویسنده وستر- کابل