رژه اقتدار نیرو‌های مسلح در فارس همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
مراسم رژه نیرو‌های مسلح همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در استان فارس آغاز شد.