ریاست اجرایی مخالفت خود با برکناری وزیر انرژی و آب را اعلام کرد


ریاست اجرایی مخالفت خود با برکناری وزیر انرژی و آب را اعلام کرد

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی مخالفت خود را با تصمیم ارگ ریاست وستری مبنی برکناری وزیر انرژی و آب اعلام کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ ارگ ریاست وستری، امآنلاین شنبه (۱۹ جوزا) اعلام کرد که محمداشرف غنی رییس وستر طی فرمانی علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را از سمتش برکنار کرده است.

براساس فرمان آقای غنی، محمدگل خُلمی معین وزارت انرژی و آب به حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.

در فرمان آقای غنی آمده است:”به تأسی از حکم فقره یازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با صدور این حکم،علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب وستری اسلامی افغانستان از وظیفه‌شان عزل و الی تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه شورای ملی، سرپرستی از امور وزارت انرژی و آب به انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی آن وزارت، بر علاوه وظیفه فعلی شان، سپرده می‌شود.”

اما، ناوقت شب شنبه ریاست اجرایی مخالفت خود با این تصمیم ارگ ریاست وستری را اعلام کرد.

در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که آقای علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است که بیش‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در چند ماه اخیر و یا پروژه‌های آماده به بهره برداری در دوره‌ کار حکومت وحدت ملی مرتبط به آن وزارت از دستاورد‌های مدیریت موفق آقای عثمانی و تیم کاری ایشان می‌باشد.

ریاست اجرایی تاکید کرده است که بناءً تصمیم در مورد سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس وستر از سفر چین و مطابق با روحیه‌ حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌گردد.

ریاست اجرایی خاطر نشان ساخت است که وزیر انرژی و آب به این اساس می‌توانند تا آن زمان به کار شان به عنوان وزیر انرژی و آب ادامه دهند.

نویسنده وستر- کابل