ریاست وستری اشرف غنی آخرین مدل حکومت قومی خواهد بود


ریاست وستری اشرف غنی آخرین مدل حکومت قومی خواهد بود

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود در واکنش به آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان انتخابات در یادداشتی نوشت: اگر از آنچه بر ما گذشت بیآموزیم و امآنلاین به خود اعتماد کنیم، بدون هیچ شکی ریاست وستری اشرف غنی، بعنوان آخرین مدل حکومت قومی در ویترین تاریخ قرار خواهد گرفت
ولی مسعود نوشته است: “با زوال حکومت موجود، نمادی از دورهٔ تعصب و تفرقه، قوم گیم و وابستگی، فساد و مافیا پروری، خشونت و سلطه‌گری به سر خواهد رسید. مسعود گفت: «بدبختانه طی چهار سال حکومتداری آقای غنی آنچه همه با همهٔ وجود تجربه نمودیم، در مسیر معکوس آن، یادآور برگشت به گذشته‌های تلخ و ناکام تاریخی می‌باشند. 
رئیس بنیاد احمدشاه مسعود نوشت: “حریف انتخاباتی خود، اصلاحات و همگرایی را با بی برنامگی، ندانم کاری، پراگندگی، سکوت و عقب‌نشینی به حاشیه راند، با سیاست تفرقه اندازی قومی ـ زبانی میان مردم شگاف‌ها و بی‌اعتمادی خلق کرد.” 
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود همهٔ این تلاش‌های خصمانه، عقبگرایانه، لجوجانه، عقده گشایی‌ها، به اطمینان می‌گویم که برگشت افغانستان به گذشته ناممکن است. امآنلاین با حضور پُرشور و پُرشعور جوانان پرسشگر و حق طلب با توکل به خدا، می‌توانیم در چارچوب یک نقشه راه جامع میان نیروهای معتقد و متعهد به ارزش‌های امآنلاینی با توافق در محور یک نظام باقاعده و متعادل، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب گذار نماییم. 
مسعود در انتها گفت: به جای مصرف بی‌جهت وقت و انرژی، فعالیت‌های بی‌حاصل نمایشی-پوپولیستی، افتخار فروشی و خود راضی نگهداشتن، در مسیر راهی که هدف آن مشخص و رسیدن به آن عملی است قرار گیریم. با دیدگاه روشن، استراتیژی مدون، روابط عامه، شبکه‌سازی، راه‌اندازی گفتمان، ایجاد مشترکات، مدیریت تفاوت‌ها، اعتماد سازی و تفاهم برنامه خود را آماده سازیم، وارد عمل شویم. تا اینکه خدا بخواهد رژیم موجود در جایگاه آخرین صحنهٔ نمایشنامهٔ دروغ و فریب و فساد برای همیش در حافظهٔ تاریخ سپرده شود.