ریزگردها مدارس فارس را تعطیل کردند
مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس از تعطیلی برخی مدارس استان به علت شدت آلودگی هوا نیوز داد.