ریسمان رکود بر گردن گرانی مسکن/ سالانه نیازمند یک میلیون واحد مسکونی هستیم
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: یک میلیون واحد مسکونی نیاز سالانه کشور است، اما متاسفانه تنها ۳۰ درصد از میزان تأمین می‌شود.