رییس امنیت ملی استیضاح می‌شود


رییس امنیت ملی استیضاح می‌شود

رییس امنیت ملی در پیوند به افزایش نا آرامی‌ها و نارسایی‌های استخباراتی توسط مجلس نمایندگان استیضاح می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ کمیته روئسای مجلس نمایندگان تصمیم گرفته است که معصوم استانکزی رییس عمومی ریاست امنیت ملی کشور را در نشست آنلاین چهارشنبه آینده این مجلس استیضاح کند.

برخی نمایندگان مجلس در نشست امآنلاین چهارشنبه (۲۹ حمل) مجلس نمایندگان به این تصمیم کمیته روئسا اعتراض کرده و استیضاح رییس امنیت ملی را غیر موجه می‌خواندند.

 سائیمه خوگیانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “کدام منافع کشور در خطر افتاده است که استیضاح رییس امنیت ملی شامل آجندا شده است”.

خانم خوگیانی گفت که استدلال نمایندگان متقاضی استیضاح رییس امنیت ملی منطقی نیست و آنان بر بنیاد برخوردهای شخصی استیضاح رییس امنیت ملی را پیشنهاد کرده و این مساله نباید از سوی کمیته روئسا در آجندا گرفته می‌شد.

منورشاه بهادری نیز گفت که آنلاین گذشته در کمیته روئسا روی استیضاح رییس امنیت ملی بحث شد ولی این مساله برای درج در آجندای مجلس رای نیاورد.

آقای بهادری گفت: “در نشست دیآنلاین کمیته روئسا ۵ عضو این کمیته با استیضاح رییس امنیت ملی موافق بودند؛ اما ۱۲ عضو دیگر مخالف استیضاح بودند و حدود نیم ساعت پس از آنکه ما ۱۲ عضو کمیته روئسا نشست را ترک کردیم در تلفن‌های ما پیام آمد که استیضاح رییس امنیت در آجندای نشست آنلاین چهارشنبه آینده مجلس گرفته شده است”.

او نیز خاطر نشان کرد که این استیضاح بر اصول برابر نیست و کمیته روئسا با تحمیل دیدگاه یک یا دو نفر، معنی واقعی کلمه خود را از دست می‌هد.

اما، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در پاسخ به این اعتراضات گفت: “۴۸ نماینده مجلس ورق استیضاح رییس امنیت ملی را امضا کرده اند و این درخواست در نشست دیآنلاین کمیته روئسا به بررسی گرفته شد که امضای شان صحت است و در آجندا گنجانیده شد”.

آقای ابراهیمی افزود که کمیته روئسا صلاحیت تعیین آجندا را ندارد و فقط زمان آجندا را مشخص می‌کند و در نشست دیآنلاین نیز چهارشنبه آینده به عنوان زمان استیضاح رییس امنیت ملی مشخص شد.

با این وجود، برخی نمایندگان از استیضاح رییس امنیت ملی حمایت کردند.

احمد الله موحد یک عضو دیگر مجلس نیز گفت که مسوولان نهادهای امنیتی نتوانسته اند امنیت مردم را تامین کنند و باید آنان از سوی مجلس استیضاح شوند.

در نشست امآنلاین مجلس به صورت مشخص از کسی نام گرفته نشد که کدام نمایندگان خواستار استیضاح رییس امنیت ملی شده اند؛ اما دو هفته پیش همایون همایون معاون اول مجلس برای استیضاح آقای استانکزی امضای نمایندگان را جمع آوری می‌کرد.

نمایندگان معترض تاکید داشتند که ورق استیضاح رییس امنیت ملی خلاف اصول وظایف داخلی مجلس امضا شده است.

استیضاح رییس امنیت ملی در حالی در آجندای مجلس گرفته شده است که معصوم استانکزی هفته گذشته در یکی از نشست های استجوابیه مجلس به نمایندگان پاسخگویی کرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر