رییس بیمارستان ولایتی سمنگان در انفجار ماین کشته شد


رییس بیمارستان ولایتی سمنگان در انفجار ماین کشته شد

داکتر اکرام‌الدین وکیل‌زاده رییس بیمارستان ولایتی سمنگان، بر اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش کشته شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ شاهدان عینی می‌گویند که این انفجار صبح امآنلاین سه‌شنبه (۸ جوزا) رخ داده است.

به گفته آنان، رییس بیمارستان ولایتی سمنگان بر اثر انفجار ماینی که در موتر او جاسازی شده بود، جان باخته است.

گفته می‌شود که در این رویداد تنها آقای وکیل‌زاده کشته شده و به کس دیگری آسیبی نرسیده است.

تاهنوز گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

نویسنده وستر- سمنگان