رییس مجلس: حکومت شش نامزد وزیر را برای کسب رای اعتماد معرفی می‌کند


رییس مجلس: حکومت شش نامزد وزیر را برای کسب رای اعتماد معرفی می‌کند

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت وعده است ۶ نامزد وزیر کابینه را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۱۶ سرطان) گفت که حکومت به این مجلس نیوز داده است که ۶ نامزد وزیر کابینه را زودترین فرصت برای کسب رای اعتماد معرفی می‌کند.

قرار بود امآنلاین نامزد وزیر معارف از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست وستری به مجلس نمایندگان معرفی شود؛ اما آقای ابراهیمی گفت: “از طرف حکومت مکتوبی فرستاده شده که گویا نامزد وزیر معارف را یکجا با سایر نامزد وزرای کابینه در آینده نزدیک معرفی خواهد کرد.”

آقای ابراهیمی با انتقاد از حکومت افزود که ادامه سرپرستی خلاف قانون اساسی است و حکومت باید به این قائیله نقطه پایان بگذارد.

به گفته او، مدت کاری سه عضو شورای عالی دادگاه عالی نیز از مدت‌ها قبل تمام شده و هم اکنون کار این شورا با مشکلات کاری مواجه است.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز حکومت را در پیوند به معرفی نامزد وزرا و سایر وزرایی که به رای مجلس نیاز دارند، به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.

چمن شاه اعتمادی یک عضو مجلس در این خصوص گفت که قصه ناتمام سرپرستی در ادارات دولتی به ویژه وزارت‌ها از چهار سال به این طرف ادامه دارد.

آقای اعتمادی گفت که با این وضعیت مردم افغانستان نمی‌توانند از حکومت انتظار داشته باشند.

این در حالی است که هم اکنون ۸ وزارت، ۳ عضو دادگاه عالی و ریاست سره میاشت میاشت توسط سرپرستان اداره می‌شوند.

برخی این نهادها از دوسال به این طرف و برخی از ابتدای تشکل حکومت وحدت ملی توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

برخی اعضای مجلس نمایندگان بر این باور اند که اختلاف‌های سیاسی میان اعضای رهبری حکومت وحدت ملی سبب ادامه سرپرستی در وزارت‌ها شده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر