رییس وستر ثانی مانع نظارت مجلس از جمع آوری محصول خدمات مخابراتی می‌شود


رییس وستر ثانی مانع نظارت مجلس از جمع آوری محصول خدمات مخابراتی می‌شود

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای پاسخگویی در مورد چگونگی جمع آوری محصول خدمات مخابراتی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات در نشست امآنلاین دوشنبه (۱۴ جوزا) مجلس گفت که استخدام کارمندان تخنیکی برای ایجاد سیستم ریل تایم تکمیل شده و تنها کاری که باقی مانده تایید قرارداد آن از سوی تدارکات ملی است.

آقای آریوبی افزود که ۱۲ شرکت برای خریداری سیستم ریل تایم به داوطلبی شرکت کرده بودند که از میان آنان چهار شرکت برگزیده شده ولی قرارداد این شرکتها تا هنوز منظور نشده است.

اما وزارت مخابرات چندین ماه پیش از مجلس نمایندگان شش ماه مهلت گرفته بود تا سیستم ریال تایم را برای جمع آوری محصول ده درصدی خدمات مخابراتی خریداری و نصب کند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که  از زمان آغاز جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی خدمات مخابراتی تا کنون ۱۱٫۵ میلیارد افغانی از درک جمع آوری این عواید جمع آوری شده ولی برخی شرکت‌ها از جمله شرکت روشن ۵۹۲ میلیون افغانی هنوز هم بدهکار است.

اما کمیسیون مواصلات و مخابراتی مجلس از فساد گسترده در جمع آوری این محصول خدماتی به شدت معترض است.

این کمیسیون پیشنهاد تعلیق محصول خدمات مخابراتی را نیز به مجلس پیشنهاد کرده که مورد تایید قرار گرفته ولی مجلس سنا با این پیشنهاد مخالف است.

قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس امآنلاین نیز گفت، یافته‌های جدید این کمیسیون نشان می‌دهد که روند جمع آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی شفاف نبوده و اشخاص زیادی از این پول نفع می‌برند.

به گفته او، ایجاد سیستم ریال تایم برای جمع آوری محصول خدمات مخابراتی سیاسی شده است، این کار از توانایی وزیر مخابرات و مجلس نمایندگان نیست و خیلی افراد آن را نمی‌خواهند.

او تاکید کرد، آمارهای که از سوی شرکت‌های مخابراتی و وزارت مخابرات در مورد جمع آوری محصولات خدمات مخابراتی ارائه می‌شود، میلیاردها افغانی تفاوت دارند.

به گفته او، وزارت مالیه از نظارت کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان سرباز زده و اجازه نظارت را به این کمیسیون نمی‌دهد.

او وزیر مالیه را رییس وستر ثانی خواند و گفت که هر نماینده که واقعیت را بگوید علیه او دسیسه می‌سازد.

این در حالی است که پیش از این گفته می شد که شرکت های مخابراتی با نصب سیستم ریال تایم مخالفت کرده و مانع این روند هستند. سیستم ریال تایم تمامی تخطی‌های گذشته و جاری شرکت‌ها را مشخص می‌سازد و از این به بعد نیز تخطی‌ها را محدود می‌سازد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر