زلاتان بهترین گل زندگی اش را به کدام تیم زد؟
مهاجم سرشناس سوئدی بهترین گل دوران فوتبالش را انتخاب کرد.