زلزله وحشتناکی که اندونزی را به جهنم تبدیل کرد/ وسیله نقلیه هیجان انگیزی که ترافیک را دور می‌زند/ فشار گرانی سکه بر دوش محکومان مهریه + صوت و فیلمزلزله وحشتناکی که اندونزی را به جهنم تبدیل کرد/ وسیله نقلیه هیجان انگیزی که ترافیک را دور می‌زند/ فشار گرانی سکه بر دوش محکومان مهریه + صوت و فیلم