زلزله کرمانشاه ایلام را لرزاند
معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: تاکنون هیچ گونه خسارت و تلفاتی از زلزله در این استان گزارش نشده است.