زمان خداحافظی پوتین از قدرت مشخص شد


زمان خداحافظی پوتین از قدرت مشخص شد

ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی که در سن پترزبورگ برگزار می‌شد، سال ۲۰۲۴ را زمان خداحافظی خود از ریاست وستری اعلام و تاکید کرد: طبق قانون هیچ کس نمی‌تواند بیش از دو دوره پشت هم رئیس وستر شود و من نیز به این قانون احترام می‌گذارم. 
البته پوتین یکبار هم در سال ۲۰۰۸ گفت که پس از دو دوره ریاست وستری از صحنه سیاست کنار می‌رود اما پس از ممدوف، بار دیگر به عرصه قدرت بازگشت. او پس از آن در ۲ دوره ۶ ساله برنده انتخابات شد که تا سال ۲۰۲۴ در منصب ریاست وستری باقی بماند. از این حیث، او پس از اسلاتین قرار دارد، چرا که در تاریخ جماهیر شوروی و روسیه فقط استالین بوده که بیشتر از پوتین در صدر قدرت قرار داشته است. عمر رهبری استلالین به ۳ دهه می‌رسید. اگر پوتین قصد زدن ریکارد استالین را دارد باید پس از ۲۰۲۴ نیز بار دیگر خود را برای مقام ریاست آماده کند.