زمین لرزه در بیرم
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر بیرم در استان فارس را لرزاند.