زنجیر دیوان‌سالاری‌ بر پای پویایی انقلابگزاره‌‌هایی که مقام معظم رهبری در جمع نخبگان و مدال آوران علمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دلایل پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف و طی ۳۹ سال گذشته مورد تأکید قرار دادند…