زندگی شبانه توکیو در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس امروز نشنال جئوگرافیک به تصویری دیدنی از رفت و آمد شبانه مردم توکیو در شهر و روشنایی‌های شبانه این شهر بزرگ اختصاص یافت.