زندگی نامه شهید منصور پریزاد
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید منصور پریزاد یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.