زندگی نامه شهید منصور پریزاد




گوشه‌ای از زندگی نامه شهید منصور پریزاد یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.