زنگ آغاز مکاتب و سال حمایت از معارف؛ شش هزار مکتب در دو سال آینده اعمار می‌شوددولت افغانستان ۱۳۹۷ خورشیدی را سال حمایت از معارف اعلام نموده می‌گوید که در دو سال آینده شش هزار مکتب جدید ساخته خواهند شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ سال تعلیمی ۱۳۹۷ در افغانستان امآنلاین شنبه ( ۴ حمل ) با نواختن زنگ مکتب از سوی محمد اشرف غنی رییس وستر کشور، آغاز شد.

رییس وستر غنی سال ۱۳۹۷ خورشیدی را سال حمایت از معارف اعلام نموده می‌گوید که مساله‌ی آموزش و پرورش تنها وظیفه‌ی وزارت معارف نبوده بلکه در سال جاری‌ باید همه‌ی اداره‌های دولتی و غیردولتی در این زمینه سهم بگیرند.

آقای غنی با انتقاد از ضعف آموزگاران مکاتب در زمینه عدم تکمیل کردن نصاب درسی شان گفت که در حال حاضر، شماری آموزگاران در مکاتب افغانستان افزایش یافته اما کیفیت درسی پایین است.

رییس وستر غنی نداشتن تعمیر در پنجاه در صد از مکاتب افغانستان را یک واقعیت تلخ دانسته و نیز یاد آور شد که نیمی از آموزگاران مکاتب افغانستان، درس شان را کامل کرده نمی‌توانند تا شاگردان را به قابلیت‌های کافی آماده کنند.

رییس وستر غنی می‌گوید که در حال حاضر ۳٫۵ میلیون کودک واجد شرایط مکتب، دسترسی به آموزش و پرورش نداشته و حدود یک هزار مکتب در سراسر کشور مسدود است. وی تاکید کرد که وضعیت معارف افغانستان در حال حاضر قابل قبول نیست.

با این حال؛ آقای غنی تاکید می‌کند که حکومت وحدت ملی برنامه‌های مشخصی را در زمینه حمایت از معارف روی دست گرفته است. به گفته او، پس از این هر ماه یک جلسه در خصوص معارف گرفته خواهد شد.

وی علاوه نمود، در دو سال آینده شش هزار ساختمان برای مکاتب اعمار شده و به شکایات موجود مبنی بر عدم موجودیت مکتب در ولایت‌ها پایان داده خواهد شد. او تاکید کرد که ۲۰۰ میلیون دالر در زمینه رشد معارف اختصاص داده شده است.

رییس وستر غنی علاوه نمود که وی به وزارت شهرسازی و مسکن دستور داده تا صد باب مکتب را توسط سیستم پیش ساخت اعمار نموده و مکتب‌ها را در مناطق نا امن انتقال دهد. وی تاکید کرد که رشد معارف در مناطق نا امن در محور توجه حکومت است.

آقای غنی گفت که وزارت معارف طرزالعمل رتب معاشات را تدوین نموده و تا ماه اسد سال جاری بسیاری از معلمان از امتیاز رتب معاشات بهره مند خواهند شد.

رییس وستر غنی بیان کرد که بزودی طرحی در زمینه مسکن و سرپناه به معلمان نیز ترتیب خواهد شد. آقای غنی بر تجهیز مکاتب با انترنت نیز تاکید کرده و به وزارت مخابرات و اداره اترا دستو داد تا مکاتب مرکز و ولایت‌ها را با سیستم انترنت مجهز نماید.

وی از جامعه مدنی و علما خواست تا حکومت را در زمینه آموزش و پرورش همکاری نمایند.

رییس وستر از وزارت صحت عامه نیز خواست تا با وزارت معارف از نزدیک کار نموده و پروگرام صحی را در مکابت تطبیق کند. وی همچنان بر ایجاد صندوق قرضه برای معلمان یادآوری نموده و گفت که وزارت مالیه در این زمینه همکاری خواهد کرد.

هرچند مقام‌های محلی در شماری از ولایت‌ها از نداشتن زمین برای اعمار مکاتب شکایت دارند؛ اما رییس وستر غنی به مسوولان وزارت معارف دستور داد تا در ظرف شش هفته به همه‌ی مکاتب که زمین ندارد، زمین پیدا کند.

رییس وستر غنی بر حمایت از زنان نیز تاکید کرده گفت که کمبود زنان در سطح رهبری در وزارت معارف محسوس است. او از مسوولان وزارت معارف خواست تا در زمینه حضور زنان به گونه همه جانبه و اساسی کار کند.

آقای غنی علاوه نموده که هجده هزار بست دیگر معلمی نیز از طریق خدمات ملکی به رقابت گذاشته خواهند شد و پس از این همه‌ی معلمان از طریق خدمات ملکی جذب خواهند شد.

وی همچنان بیان کرد که تا دو سال دیگر در هر ولسوالی یک مکتب تخنیکی و مسلکی به خاطر فعالیت‌های تخنیکی شاگردان نیز ایجاد خواهد شد.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر