زنی که شوهرش را در آتش زنده زنده کباب کرد


زنی که شوهرش را در آتش زنده زنده کباب کرد

زن ۴۶ ساله اهل زامبیا که به شوهرش شک کرده بود و فکر می‌کرد شوهرش با زن دیگری قرار ملاقات دارد، ساعت ۴ صبح او را در اتاقی در خانه اجاره‌ای‌شان زندانی کرد و خانه را به آتش کشید و خودش گریخت.
صاحب خانه با صدای فریاد‌های مرد به کمک او آمد و با همکاری همسایه‌ها توانست او را از آتش نجات دهد، اما مرد ۱۱ ساعت بعد در شفاخانه جان سپرد. پولیس موفق به دستگیری این زن شد و او هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد.