زن جوان ۳۰ نفر را کشت و گوشت آن‌ها را خورد!


زن جوان ۳۰ نفر را کشت و گوشت آن‌ها را خورد!

زن جوان روسی پس از قتل ۳۰ انسان اقدام به خوردن گوشت آن‌ها کرد.
 این جنایت او توسط شوهرش دیمیتری باکشیو، به پولیس لو داده شد. وی به ماموران پولیس گفت: بارها شاهد خوردن گوشت انسان توسط همسرش بوده که با ولع آن‌ها را تکه تکه و بعد گاهی خام و گاهی پخته شده استفاده می‌کرد.
او تا کنون تعدادی کارگر ساختمانی، مامور پست و آشپز را به قتل رسانده و بعد اقدام به خوردنشان کرده است. ماموران پولیس با تحقیقات متوجه شدند که این زن همان قاتل سریالی است که که از سالیان پیش اقدام به قتل نفرات زیادی کرده و به دلیل شانس خوبش تا به حال در دام پولیس نیوفتاده است.
افسرپرونده معتقد است که ناتالیا از بیماری روحی روانی یا جنون رنج می‌برد که توانسته این جنایت وحشتناک را انجام دهد.
دیمیتری به مامور پولیس گفت که تا به حال از ترس ناتالی با او تنها در خانه نمانده است و به دلیل ترسش نتوانسته تاکنون او را به پولیس فاش کند . در حال حاضر ناتالی در شفاخانه روانی بستری است تا حکم نهایی و دادگاه او اعلام و برگزار شود.