زولبیا و بامیه فروشی های متخلف نقره داغ شدند
دادستان عمومی و انقلاب کهنوج گفت:در راستای ارتقای امنیت غذایی شهروندان ۵واحد صنفی شیرینی فروشی در این شهرستان به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شدند.